Získajte finančné prostriedky pri obnove domu

podľa spravca
0 komentár
Získajte finančné prostriedky pri obnove domu

Jedinečná možnosť ako získať finančné prostriedky od Slovenskej agentúry životného prostredia až do výšky 19 000 eur.  Obnovíte vlastný dom a pomáhate napredovať proti energetickej a klimatickej kríze. Plán obnovy zabezpečuje veľkú oblasť zelenej ekonomiky. Neviete ako požiadať o príspevok? Pomôžeme Vám vybaviť všetky potrebné dokumenty pre získanie finančnej dotácie.

Podmienky získania finančnej dotácie

Obnov dom je platený z Plánu obnovy a odolnosti SR. Dňa 10.3.2023 boli upravené a poukázané nové podmienky projektu pre žiadateľov, ktorý chcú čerpať finančné prostriedky z projektu na obnovu vlastného domu.  Celá výzva so všetkými prílohami bola zverejnená koncom marca a žiadosti budete musieť podáva do konca apríla.

Intenzívna pomoc pri obnove prináša až do 75 % celkových oprávnených nákladov, maximálne do výšky 15 000 eur. Základnou podmienkou je usporiť energie minimálne o 30 %. Pokiaľ žiadateľ zabezpečí úsporu 60 % a viac získa naviac bonus 4 000 eur.  Na získanie finančnej dotácie musíte zabezpečiť minimálne jedno opatrenie ako zateplenie stropu a podlahy, alebo výmena okien a dverí, možno zateplenie obvodového plášťa.

Potrebné dokumenty na získanie dotácie

Potrebujete občiansky preukaz a list vlastníctva, dokumenty o veku stavby. Vek stavby zabezpečíte znaleckým posudkom alebo kolaudačným rozhodnutím. V niektorých prípadoch Vám postačí potvrdenie od obecného úradu.

Do troch mesiacov od podpisu zmluvy musíte zabezpečiť projektové energetické hodnotenie a energetický certifikát budovy.

Namiesto stavebného povolenia stačí čestné vyhlásenie žiadateľa, ale všetky dokumenty musí byť v súlade so stavebným zákonom.

Rýchle podanie žiadosti

V prvej výzve sú obmedzené zdroje a netreba čakať na poslednú chvíľu. Kvalitne a rýchlo vyplnená žiadosť ma veľkú šancu získať dotáciu. Naša agentúra Vám spracuje žiadosť o príspevok hlavne správne a potrebnom časovom horizonte.  Ak ale nestihnete prvú výzvu nemusíte sa obávať, ďalšie výzvy budú pokračovať až do vyčerpania prostriedkov na obnovu domov.

 

 

 

 

 

 

Tiež sa ti môže páčiť