Predstavujeme pisoár nového tisícročia

podľa spravca
0 komentár

Výhodou novodobých bezvodných pisoárov ECOSTEP-P1 je predovšetkým úspora vody. Ich používanie má rozhodne  návratnosť a to nielen finančnú, ale predovšetkým i ekologickú. Design pisoára je navrhnutý minimalisticky, aby nemal žiadne zbytočné plochy, kde by sa držali baktérie a usadeniny. Bezvodný pisoár ECOSTEP-P1 je vyrobený ako jednotný odliatok  a nie sú na ňom preto žiadne spoje atď.

Bezvodný pisoár ECOSTEP-P1

Nepríjemný zápach na toalete je okrem iného následkom rozkladu organických materiálov baktériami. Zdrojom života týchto baktérií je pitná voda. Pisoár bez vody tak minimalizuje ich výskyt a toaleta je vďaka tomu čistejšia a bez zápachu.

Vďaka jedinečnej celosvetovo patentovanej membráne je  zamedzené šíreniu pachov z odpadového potrubia. Podľa záverov štúdie, vykonanej Kalifornskou univerzitou Los Angeles sú bezvodné pisoáre  úplne zrovnateľné po hygienickej stránke s tými klasickými vodnými. Bol jednak skúmaný počet mikroorganizmov po zbere z porcelánovej misy a taktiež bola meraná koncentrácia amoniaku v bezprostrednej blízkosti pisoára. Ani v jednom prípade neboli zistené štatistické odchýlky pri porovnávaní oboch typov. Žiadny zo vzorkou sa nepriblížil k hranici 20 ppm pre amoniak, teda koncentrácií, ktorá je postrehnuteľná ľudskými zmyslami.  Dokonca počet mikroorganizmov bol nižší pri bezvodnom type. V inej štúdii, vykonanej IIC Evaluation Service bolo preukázané, že celý systém splňuje príslušné normy,  týkajúce sa bezpečnosti  odpadového vedenia, teda nedochádza k jeho predčasnej korózii (zdroj: internet).

Ako si usušiť ruky skutočne hygienicky?

Bezdotykový antibakteriálny sušič rúk ECOSTEP R1 umožňuje rýchle a hygienické sušenie rúk na toaletách s nízkou i vysokou frekvenciou návštevnosti. Sušič R1 pracuje s malými prevádzkovými nákladmi a spoľahlivou prevádzkou. Vďaka špičkovej technológii ponúka sušič rúk R1 najdlhšiu poskytovanú záruku 5 rokov alebo 1 000 000 užití.

Sušič súk ECOSTEP-R1

Sušič rúk ECOSTEP-R1 obsahuje filtračný systém, ktorý neutralizuje nepríjemné pachy, spojené s toaletami. Vďaka tejto revolučnej filtrácií, nie sú potrebné žiadne ďalšie osviežovače, ktoré iba maskujú zápach. Prístroj je teda nielen vysoko účinným, ekologickým sušičom  rúk s elegantným designom, ale zabezpečuje tiež čistý a svieži vzduch.

Sušič funguje bezdotykovo a bez vyhrievacích špirál. Vďaka svojmu tvaru nespôsobuje žiadny odkvap vody na oblečenie ani na podlahu a tým je jeho okolie stále suché a čisté. Pre prevádzky so zvýšenými požiadavkami na hygienu (zdravotnícke zariadenia, potravinársky a farmaceutický priemysel a pod.) má sušič rúk ECOSTEP-R1 certifikát HACCP,  zaručujúci bezpečnú prevádzku pre tieto zvláštne prostredia.

Bezvodné pisoáre ECOSTEP-P1 a sušič rúk ECOSTEP-R1 môžeme vidieť na rôznych miestach po celej Českej a Slovenskej  republike. Napr. v obchodných centrách, v reťazcoch predaja rýchleho občerstvenia, reštauráciách, hoteloch, na čerpacích staniciach, vo firmách a inštitúciách, nemocničných zariadeniach a pod.

Tiež sa ti môže páčiť