História pošty a poštových schránok

podľa spravca
0 komentár
História pošty a poštových schránok

Nakoľko poštu v dnešnej dobe berieme za samozrejmosť a súčasť života, zrejme ste nikdy neuvažovali aká dôležitá je. Prepravovať informácie v dnešnej dobe má obrovskú hodnotu. Ako sme sa však dopracovali až sem? Rovnako ako všetko, aj pošta má vlastnú históriu.

Pošta a poštové služby si prešli dlhou cestou než sa dostali na dnešnú úroveň. Kedysi ľudia nemali modulové schránky a správy sa spočiatku komunikovali pomocou dymových a ohňových signálov, zvukmi trúb, píšťal, bubnov alebo cez jazdcov na koňoch. Neskôr, ako sa zrodilo písmo a vznikli prvé staroveké štátne útvary, bola rýchla komunikácia nevyhnutná na správne fungovanie krajiny.

Prvá pošta v starovekom Ríme

Prvá naozaj zorganizovaná pošta a poštová schránka vznikla v Rímskej ríši a to tak, že sa vybudovali rozložené poštové stanice na najpoužívanejších cestách. Na našom území počas času Veľkej Moravy sa spojili diplomatické posolské spoje veľkomoravských kniežat s Byzantskou ríšou, Vatikánom a susednými krajinami. Po zániku Veľkej Moravy sa preprava pošty realizovala cez mestá a kláštory. Posolstvá boli pre šľachtu odovzdávané aj cechy v mestách. Kráľovský dvor zorganizoval poštové spojenie medzi dôležitými mestami v krajine.

Aj u nás sa pošta rozvíjala

Na našom území Habsburgovci v 18. storočí začali preberať poštu do štátnej správy. Zaviedla sa štátna pošta, ktorá poverila prepravu osôb špeciálnymi poštovými kočmi, tzv. diligenciami. V tom istom storočí v roku 1783 vzniklo konkrétne 8 prefektúr pre dozor a riadenie prepravy poštových zásielok. Na Slovensku boli konkrétne prefektúry umiestnené v Košiciach a v Bratislave.

V roku 1874 sa Uhorsko stalo zakladajúcim členom Svetovej poštovej únie. V ďalšom, 19. storočí sa trend modernizácie v živote začal uplatňovať v pošte. Intenzívne sa začali využívať poštové schránky, vznikol telefónny a telegrafný prístroj a na listoch sa objavili prvé poštové známky. Pošta a jej zásielky sa začali dopravovať cez vlaky a železnice a neskôr v prvej polovici 20. storočia aj cez lietadlá.

Po 1. svetovej vojne poštové služby na Slovensku vykonávala Československá pošta ako štátny podnik. Trvalo tak do roku 1949, kedy sa podnik znárodnil. V roku 1953 sa národný podnik Československá pošta premenovala podľa sovietskeho vzoru na Československé spoje.

Po páde komunizmu a rozdelení Československa vznikla na Slovensku samostatná Slovenská pošta. Tá mala  od roku 1993 do 2004 na starosti činnosť poštových služieb ako štátny podnik. Na konci roka 2004 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť, pričom tak existuje doteraz.

 

Tiež sa ti môže páčiť