Ako funguje reverzná osmóza?

podľa spravca
0 komentár

Filtrácia vody nie je len módnym trendom, v niektorých prípadoch ide o nutnosť. Používa sa najmä pri vode odoberanej zo studne, ktorá nie je čistená a kontrolovaná, a ktorá býva zväčša znečistená priemyselnou alebo poľnohospodárskou činnosťou z okolia. Riešením je však aj pri extrémne tvrdej vode. Počuli ste už pojem reverzná osmóza?

Čo je osmóza?

Osmóza je prirodzený jav, ktorý prebieha v každej živej bunke. Pomocou neho sa zabezpečuje celková výživa organizmu a tiež väčšina procesov vo vnútri bunky. Podstatou je prenikanie molekúl vody cez polopriepustnú membránu, ktorá obsahuje miniatúrne póry s veľkosťou 0,0001 mikrometra – rovnakú veľkosť má aj H2O.

Molekuly živín sú väčšie ako molekula vody, preto cez osmotickú membránu nedokážu preniknúť. Vo vode rozpustné živiny sa vplyvom osmotického tlaku dostávajú do bunky postupne, až kým sa ich koncentrácia v roztokoch vo vnútri a mimo bunky nevyrovná.

Otočenou osmózou k čistej vode

Reverzná osmóza je proces, ktorý takisto využíva osmotickú membránu, avšak opačným smerom. Znečistená voda sa vonkajším tlakom prevyšujúcim ten osmotický pretláča cez membránu, vďaka čomu sa dá získať voda úplne zbavená nečistôt. Prepúšťajú sa totiž len čisté molekuly vody – až 99 % všetkých látok, ktoré ju kontaminovali, putuje do odpadu. Hovoríme pritom nielen o baktériách a vírusoch, ale takisto aj o ťažkých kovoch a pevných látkach.

Keďže je membrána veľmi jemná, mohla by sa pôsobením veľkých častíc poškodiť. Preto sa vo filtroch s reverznou osmózou využívajú rôzne stupne predfiltrácie, vďaka čomu sa k samotnej membráne dostane len veľmi malá koncentrácia nečistôt.

Uhlíkový filter zachytáva ťažké kovy, pesticídy, chlór a iné organické látky. Mechanický filter zas odstráni tie najväčšie častice ako piesok, hlina, drobné kamienky a vlasy, a takisto aj uvoľnené zvyšky uhlíka. Samotná osmotická membrána filtruje baktérie, herbicídy a ostatné nebezpečné látky, ktoré prekonali predfiltráciu.

Aké je využitie reverznej osmózy?

Reverzná osmóza sa považuje za najdokonalejší spôsob filtrácie so širokými možnosťami využitia. Pôvodne sa využívala vo vesmírnych programoch, keďže dokáže premeniť moč na pitnú vodu. Okrem toho je tiež schopná odstrániť soľ z morskej vody.

Je najvhodnejšou filtračnou metódou na čistenie vody zo studne, ktorá býva kontaminovaná rôznym mixom nečistôt. Najčastejšie rozbor vody v studni preukáže výskyt fekálneho znečistenia alebo nitrátov z hnojív používaných v poľnohospodárskych oblastiach.

Reverzná osmóza sa tiež bežne používa na filtráciu a zmäkčenie tvrdej vody, ktorá trápi väčšinu Slovákov. Výsledkom je extrémne mäkká voda, ktorá je podobná dažďovej alebo vode z ľadovcov.

Foto: Bigstockphoto

Tiež sa ti môže páčiť