Viete že ste povinný udržiavať a kosiť svoj pozemok?

podľa spravca
0 komentár
Viete že ste povinný udržiavať a kosiť svoj pozemok?

Ak ste sa niekedy stretli s problémom nepokosenej plochy na pozemku vedľa vášho domu, alebo ak dokonca aj váš pozemok trpí nedostatkom údržby, mali by ste vedieť, že povinnosť udržiavať pozemok v poriadku vyplýva aj zo zákona. Rovnako tak, akýkoľvek vlastník nekoseného pozemku by mal byť oboznámený s tým, že jeho zanedbávanie môže mať právne následky. Poďme sa bližšie pozrieť na túto problematiku.

Povinnosti podľa zákona

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy stanovuje, že vlastník, nájomca alebo správca poľnohospodárskej pôdy majú povinnosť udržiavať pozemok v takom stave, aby predchádzali výskytu a šíreniu burín. Táto povinnosť sa vzťahuje na rôzne druhy pôdy, vrátane záhrad a trvalých trávnych porastov.

Následky nedodržania zákona

Ak vlastník alebo správca pozemku nedodržiava povinnosti stanovené zákonom, môže byť postihnutý pokutou. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor má právomoc vykonať kontrolu a uložiť pokutu fyzickej osobe až do výšky 330 €. Okrem toho, ak sa na nepokosenom pozemku vyskytujú alergény, Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže uložiť pokutu až do výšky 3 000 €.

Riešenie od spoločnosti GreenClimber

Ak sa ocitnete v situácii, kde nemáte čas alebo možnosť zabezpečiť údržbu svojho pozemku, spoločnosť GreenClimber.sk vám môže pomôcť. Táto firma ponúka širokú škálu služieb zameraných na čistenie a kosenie pozemkov od náletových drevín, buriny a nežiaducich rastlín. Kontaktujte ich postarajú sa o váš pozemok tak, aby bol opäť esteticky príjemný a bez problémov pre okolie a susedov.

Tiež sa ti môže páčiť